Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

Dobrodošli na stranice Odjeljenja za informacionu bezbjednost (OIB).

OIB je osnovan Zakonom o informacionoj bezbjednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11) kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Agencije za informaciono društvo Republike Srpske sa zadatkom koordinacije prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata te zaštite kibernetičke infrastrukture javnih organa, pravnih i fizičkih lica. OIB ujedno vrši funkciju nacionalnog CERT-a (Computer Emergency Response Team) Republike Srpske. Više o nama saznajte na ovom linku.

Novo iz OIB - CERT RS

13.12.2017 - 09:34 Analiza Spider ransomvera Novost

Detalji

CERT-RS je u toku 12. i 13.12.2017. godine izvršio detaljnu tehničku analizu Spider ransomvera. Analizirano je ponašanje i modus operandi (killchain) ransomvera unutar inficiranog virtuelnog hosta, a dio informacija u ovoj analizi je preuzet iz dostupnih OSINT izvora, kao i kroz saradnju sa inostranim CSIRT timovima.

Nakon tehničke analize utvrđeno je da nije u pitanju varijanta „HiddenTear“ kako se pretpostavljalo prvobitno, već je riječ o zasebnoj porodici ransomvera koju istraživači nazivaju „File-Spider“.

15.02.2019 - 13:27 Napadači su u potpunosti uništili VFEmail infrastrukturu Novost

Za sada nepoznati napadači su u potpunosti uništili infrastrukturu iza VFEmail servisa. VFEmail je kompanije iz SAD-a čiji je glavni proizvod bezbjedan email servis. Napadači su za jedno veče uništili sve servere ove kompanije, uključujući i rezervne kopije. Ovim napadom su izgubljeni svi korisnički podaci koje je ova kompanija akumulirala za dvadeset godina postojanja.

12.02.2019 - 15:17 Vlada Švajcarske pokreće program naknade za pronalazak bagova Novost

Vlada Švajcarske prošle sedmice je najavila da pokreće javni program naknade za pronalazak bagova ( bug bounty). Program se odnosi na sistem elektronskog glasanja, a maksimalna naknada je 50 000 američkih dolara.

11.02.2019 - 14:36 Firefox planira ugrađenu izolaciju veb stranica Novost

Firefox je objavio namjeru da u budućnosti doda izolaciju veb stranica u svoj veb čitač. Ovaj projekt, nazvan Project Fission, za cilj ima poboljšanje bezbjednosti kod Firefox veb čitača. Fission će iframe elemente veb stranice izvršavati u zasebnim procesima, kako bi se spriječila eksploatacija postojećih i budućih side channel ranjivosti.

11.02.2019 - 14:35 Microsoft je objavio preporuke za Exchange Server Novost

Microsoft je objavio preporuke za Exchange Server koje se odnose na ranjivost koja omogućava podizanje nivoa privilegija. Eksploatacija ove ranjivosti može dovesti do preuzimanja sistema. Preporučujemo vam da pročitate preporuke i da primijenite podešavanja koja mogu umanjiti vjerovatnoću napada dok se ne objavi ažuriranje.

07.02.2019 - 13:39 EU: Prijavljeno 59 000 povreda povjerljivosti podataka od uvođenja GDPR Novost

DLA Piper multinacionalna advokatska kompanije objavila je izvješaj u kome analizira slučajeve povreda povjerljivosti podataka ( eng. data breach) u EU. Izvještaj navodi da je od implementacije GDPR (eng. General Data Protection Regulation – Generalna regulativa za zaštitu podataka) prijavljeno 59 000 slučajeva povreda povjerljivosti podataka.

Pages

Pretplati se na Front page feed listu