Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

Dobrodošli na stranice Odjeljenja za informacionu bezbjednost (OIB).

OIB je osnovan Zakonom o informacionoj bezbjednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11) kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Agencije za informaciono društvo Republike Srpske sa zadatkom koordinacije prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata te zaštite kibernetičke infrastrukture javnih organa, pravnih i fizičkih lica. OIB ujedno vrši funkciju nacionalnog CERT-a (Computer Emergency Response Team) Republike Srpske. Više o nama saznajte na ovom linku.

Novo iz OIB - CERT RS

11.05.2017 - 13:01 Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja Novost

Cisco je objavio bezbjednosno ažuriranje koje otklanja ranjivost u WebEx Meeting Server-u. Eksploatacija ove ranjivosti može omogućiti napadaču da dobije pristup povjerljivim podacima.

Preporučujemo vam da pročitate Cisco-vu publikaciju i primijenite odgovarajuće korake.

10.05.2017 - 13:41 Microsoft otklonio kritičnu ranjivost u antivirusnim programima Novost

Microsoft je objavio vanredno ažuriranja za više antivirusnih proizvoda. Ažuriranje otklanja ranjivost, označenu sa CVE-2017-0290, koja omogućava udaljeno izvršavanje koda.

Istraživači iz Google-ovog Project Zero su objavili da je ova ranjivost jedna od najgorih Windows ranjivosti u istoriji kao i da eksploatacioni kod može stati u jedan tweet.

10.05.2017 - 13:41 Google nudi 20 000 $ za priključenje OSS-Fuzz Novost

Prije pet mjeseci Google je pokrenuo OSS-Fuzz platformu kako bi pomogao razvojnim timovim iza open source softvera da pronađu bagove u kodu.

OSS-Fuzz koristi tzv. fuzzing tehnike testiranja softvera koje se oslanjaju na automatizovano unošenje nasumičnih ili neočekivanih podataka kako bi se izazvala i otkrila greška u kodu.

Do sada se OSS-Fuzz-u priključilo 47 open source projekata u kojima je pronađeno preko 1 000 grešaka od kojih se 264 može smatrati bezbjednosnim propustima.

08.05.2017 - 13:29 Objavljeno ažuriranje za Firefox i Firefox ESR Novost

Mozilla Foundation je objavila bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u Firefox i Firefox ESR veb čitačima. Ažuriranja otklanjaju ranjivost čija bi eksploatacija mogla omogućiti napadaču da preuzme sistem.

08.05.2017 - 13:29 Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja Novost

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da primijenite korake navedene u publikacijama vezane za ove ranjivosti:

05.05.2017 - 13:08 Ranjivost u WordPress-u omogućava RCE i promjenu lozinke Novost

Nezavisni istraživač iz Poljske Dawid Golunski objavio je proof-of-concept eksploatacioni kod  za dvije ranjivosti u popularnom CMS-u WordPress.

Pages

Pretplati se na Front page feed listu