Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

GNU Privacy Guard (GPG)

GPG je besplatna implementacija OpenPGP standarda, on omogućava enkripciju i digitalno potpisivanje podataka. Alat se koristi iz komandne linije i postoji mogućnost lake integracije sa drugim aplikacijama i medijima poput smart kartica. Koristeći principe kriptografije javnog ključa, ovaj alat obezbjeđuje autentikaciju učesnika u nekoj razmjeni podataka kao i njihovu tajnost.

GnuPG omogućava korisnicima da digitalno potpišu sadržaj koji šalju i tako verifikuju svoj identitet u komunikaciji. Drugi nivo zaštite odnosi se na enkripciju samog sadržaja poruke simetričnim algoritmom i to obezbjeđuje tajnost podataka. Prilikom komunikacije potrebno je da korisnici međusobno razmjene javne ključeve kako bi mehanizam digitalnog potpisivanja funkcionisao. 

U vremenu kada se ogroman dio komunikacije sa drugima odvija putem interneta, privatnost te komunikacija postaje sve bitnija tema i potrebno je da se i ne tako tehnološki osvješteni korisnici upoznaju sa konceptima zaštite podataka na internetu. GnuPG alat omugućava sve ovo i više.

Kategorija: