Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

IsItUp Network Monitor 8.41

IsItUp Network monitor je program koji vam pomaže u nadgledanju raznih vrsta uređaja i servisa. Nudi neke jednostavne fukcionalnosti, poput provjere dostupnosti uređaja naredbom ping, pa sve do provjere Windows Event logova ili performansi. Može se definisati i nadgledanje lokalnog računara i udaljenih računara/uređaja. Nadgledane uređaje moguće je grupisati te je moguće generisati izvještaje za pojedine grupe ili sve uređaje uopšte. Takođe se može podesiti slanje upozorenja mailom koji vas obavještava u slučaju neželjenog ispada uređaja ili prelaska predefinisanih granica za postavljeni događaj. Program je dostupan u trial verziji (prvih 30 dana korišćenja je besplatno).

Platforma: 
Licenca: