Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Šta je to CERT?

CERT (eng. Computer Emergency Response Team) je ustaljeni naziv sa tim stručnjaka iz oblasti informacione/kibernetičke bezbjednosti čiji je zadatak da osmatraju, sprečavaju i reaguju na pojavu bezbjednosnih računarskih incidenata, te da vrše diseminaciju informacija o potencijalnim ranjivostima u softverskim aplikacijama i uređajima koji služe za mrežnu komunikaciju.

U svjetskoj praksi postoji više vrsta CERT-ova koji se svrstavaju u kategorije po osnivaču i namjeni. Tako npr. u zemljama u regionu i svijetu postoje Government CERT-ovi (čiji su osnivači vlade i čija je nadležnost isključivo nad vladinim organima koji učestvuju u razmjeni podataka u lokalnim mrežama i na Internetu), National CERT-ovi (čiji osnivači mogu biti vlade, univerziteti i specijalizovani organi koji se bave pitanjima informacione bezbjednosti), Corporate CERT-ovi (čiji su osnivači privatna preduzeća i kompanije), itd.

Odjeljenje za informacionu bezbjednost (OIB), shodno svojim zakonskim nadležnostima, vrši funkciju nacionalnog CERT-a Republike Srpske.

CERT-ovi se često udružuju u regionalne i međunarodne asocijacije poput FIRST-a i drugih kako bi kroz razmjenu dostupnih informacija bili što efikasniji u svom radu.