Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Šta je to RBI (Računarski bezbjednosni incident)?

Pod pojmom Računarskog bezbjednosnog incidenta (RBI) podrazumijevamo svaki čin narušavanja uobičajenog funkcionisanja informacionog sistema ili njegovog određenog dijela, kao i pojave koje su suprotne prvobitnoj namjeni određene softverske aplikacije ili hardverskog uređaja.

Tipičan primjer RBI-a je neovlašćen pristup serverskoj usluzi, operativnom sistemu, ili lažiranje i krađa pristupnih kredencijala, kao i izvođenje napada povećanjem mrežnog saobraćaja u cilju sprečavanja normalnog funkcionisanja određenog mrežnog servisa (tzv. Denial of Service napad).