Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Da li druga pravna lica mogu osnivati svoje CERT-ove?

 

Da. Članom 11. Zakona o informacionoj bezbjednosti je data takva mogućnost svim javnim organima, fizičkim i pravnim licima, s tim da OIB - CERT RS usklađuje rad tih organa, čime se zapravo ogleda njegova funkcija nacionalnog CERT-a Republike Srpske.