Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Da li OIB sarađuje sa sličnim međunarodnim tijelima?

Priroda Interneta kao globalne "mreže svih mreža" imperativno nameće potrebu trajne saradnje OIB-a sa CERT-ovima u regionu i svijetu. OIB - CERT RS sarađuje sa regionalnim, evropskim i svjetskim CERT-ovima, a u skorijoj budućnosti će aplicirati i za članstvo u relevantnim međunarodnim udruženjima.