Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Kako OIB komunicira sa trećim licima?

Na više načina.

Proaktivnu zaštitu OIB vrši komunikacijom sa svim zainteresovanim stranama (javnim organima, pravnim i fizičkim licima) putem web sajta oib.aidrs.org, kao i diseminacijom informacija o ranjivostima softverskih aplikacija i mrežnih i računarskih uređaja putem OIB - CERT RS mailing liste koja je otvorena za prijavu.

OIB, radi slanja povjerljivih prepiski (npr. u slučaju tzv. Zero-day ranjivosti) subjektima kontrole koristi kriptografske mehanizme zaštite. Isti mehanizam se primjenjuje i u komunikaciji sa organima javne bezbjednosti.

Ukoliko posjedujete saznanja o računarskim bezbjednosnim incidentima, ista možete uputiti putem forme za prijavu RBI, ili kontaktom na e-mail adresu (radi povjerljive komunikacije na našoj kontakt stranici dostupan je javni ključ i fingerprint).