Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Kako se finansira rad OIB-a?

Rad Odjeljenja se finansira iz tekućeg budžeta Agencije za informaciono društvo RS u skladu sa planom i programom rada AIDRS za tekuću godinu.