Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Koje alate/tehnologije u svom radu koristi OIB?

Zbog dinamike softverske i hardverske industrije teško je dati precizan odogovor. Pripadnici OIB-a u svom radu koriste većinom softver otvorenog koda (Free/Open source software) koji je javno dostupan i na kojem se bazira većina bezbjednosnih platformi za istraživanje i aktivno djelovanje u smislu prevencije RBI.

Tehnike otkrivanja RBI i tehnološke analize RBI su povjerljive.