Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Može li OIB/AIDRS naložiti gašenje određenog sajta ili servera?

 

Ne, ali se takva mjera može izreći u toku upravnog ili sudskog postupka ili istrage koju vrše pripadnici MUP-a ili nadležnog tužilaštva po podacima dobijenim od strane OIB-a (npr. kada određeni servis na aktivnom serveru ili računaru vrši trajnu isporuku spam sadržaja, ili generiše veliki protok mrežnog saobraćaja radi vršenja DoS napada ili sl.).