Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

Dobrodošli na stranice Odjeljenja za informacionu bezbjednost (OIB).

OIB je osnovan Zakonom o informacionoj bezbjednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11) kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Agencije za informaciono društvo Republike Srpske sa zadatkom koordinacije prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata te zaštite kibernetičke infrastrukture javnih organa, pravnih i fizičkih lica. OIB ujedno vrši funkciju nacionalnog CERT-a (Computer Emergency Response Team) Republike Srpske. Više o nama saznajte na ovom linku.

Novo iz OIB - CERT RS

25.09.2015 - 07:07 Cisco objavio više bezbjednosnih preporuka Novost

Cisco je objavio u polugodišnju bezbjednosnu publikaciju koja se satoji iz više preporuka vezanih za IOS i IOS XE.

Sve preporuke se odnose na ranjivosti u Cisco IOS i Cisco IOS XE, operativne sisteme za Cisco-ove mrežne uređaje.

Ranjivosti koje su otklonjene uključuju:

25.09.2015 - 06:36 Wireshark ranjivost Ranjivost

Wireshark je softver za analizu mrežnog saobraćaja. Kao takav pokušava da prikupi mrežne pakete i prikaže podatke što detaljnije i razumljivije što je moguće. Među open source softverom ovoga tipa Wireshark je jedan od najpopularnijih. 

Identifikatori ranjivosti :
CVE-2015-6241 , CVE-2015-6242 , CVE-2015-6243 , CVE-2015-6244 , 
CVE-2015-6245 , CVE-2015-6246 ,  CVE-2015-6247 , CVE-2015-6248 ,
CVE-2015-6249 .

24.09.2015 - 07:26 Iceweasel ranjivosti Ranjivost

Iceweasel je debian bazirani web čitač i predstavlja fork Firefox projekta. Sa razlikom estetskog izgleda zbog legalnih razloga, čitači su u suštini identični.

Višestruke ranjivosti odnose se mnoge greške u bezbjednosti memorije, integer overflow-e,buffer overflow-e, use-after-free i  druge implementacione greške koje bi mogle dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda, curenja informacija i DoS.

Identifikatori navedenih ranjivosti su :

23.09.2015 - 07:07 Maliciozni firmver pronađen na stotinama Cisco-vih rutera. Novost

Broj Cisco-vih rutera sa podmetnutim firmverom prešao je 200.

23.09.2015 - 07:03 Mozilla objavila bezbjednostna ažuriranja za Firefox Novost

Mozilla fondacija je objavila bezbjednosna ažuriranja za svoje popularne veb čitače Firefox i Firefox ESR. Ažuriranja otklanjaju kritične bezbjednosne propuste koji su omogućivali napadaču da preuzme kontorlu nad sistemom.
Preporučujemo da pročitate preporuke za Firefox  i Firefox ESR i izvršite neophodna ažuriranja.

Ažuriranja uključuju :

22.09.2015 - 13:32 Linux bezbjednosna ažuriranja Ranjivost

Višestruke ranjivosti otkrivene su u linux kernelu, eksploatacija ovih ranjivosti može dovesti do podizanja privilegija ili DoS. Pronađene ranjivosti su :

Pages

Pretplati se na Front page feed listu