Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

Dobrodošli na stranice Odjeljenja za informacionu bezbjednost (OIB).

OIB je osnovan Zakonom o informacionoj bezbjednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11) kao posebna organizaciona jedinica u sastavu Agencije za informaciono društvo Republike Srpske sa zadatkom koordinacije prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata te zaštite kibernetičke infrastrukture javnih organa, pravnih i fizičkih lica. OIB ujedno vrši funkciju nacionalnog CERT-a (Computer Emergency Response Team) Republike Srpske. Više o nama saznajte na ovom linku.

Novo iz OIB - CERT RS

10.05.2017 - 13:41 Google nudi 20 000 $ za priključenje OSS-Fuzz Novost

Prije pet mjeseci Google je pokrenuo OSS-Fuzz platformu kako bi pomogao razvojnim timovim iza open source softvera da pronađu bagove u kodu.

OSS-Fuzz koristi tzv. fuzzing tehnike testiranja softvera koje se oslanjaju na automatizovano unošenje nasumičnih ili neočekivanih podataka kako bi se izazvala i otkrila greška u kodu.

Do sada se OSS-Fuzz-u priključilo 47 open source projekata u kojima je pronađeno preko 1 000 grešaka od kojih se 264 može smatrati bezbjednosnim propustima.

08.05.2017 - 13:29 Objavljeno ažuriranje za Firefox i Firefox ESR Novost

Mozilla Foundation je objavila bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u Firefox i Firefox ESR veb čitačima. Ažuriranja otklanjaju ranjivost čija bi eksploatacija mogla omogućiti napadaču da preuzme sistem.

08.05.2017 - 13:29 Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja Novost

Cisco je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da primijenite korake navedene u publikacijama vezane za ove ranjivosti:

05.05.2017 - 13:08 Ranjivost u WordPress-u omogućava RCE i promjenu lozinke Novost

Nezavisni istraživač iz Poljske Dawid Golunski objavio je proof-of-concept eksploatacioni kod  za dvije ranjivosti u popularnom CMS-u WordPress.

05.05.2017 - 13:07 Hakeri koriste SS7 napade na banke u Njemačkoj Novost

Stručnjaci već neko vrijeme upozoravaju na propuste u Signaling System 7 (SS7) protokolu. Eksploatacija ovih ranjivosti omogućava presretanje SMS poruka, govorne komunikacije i GPS lokaciju korisnika samo na osnovu telefonskog broja.

04.05.2017 - 14:39 Microsoft gasi podršku za Windows 10 verziju 1507 Novost

Microsoft je najavio da od 09.05.2017. godine neće objavljivati bezbjednosna ažuriranja za Windows 10 verziju 1507. Ova verzija, nazvana i „Threshold 1“ je prva objavljena verzija Windows 10 operativnog sistema. Preporučujemo vam da prijeđete na ažurnu verziju operativnog sistema, jer korišćenje verzije 1507 nakon isteka roka predstavlja bezbjednosni rizik. Više detalja možete pronaći u Microsoft-ovom članku.

Pages

Pretplati se na Front page feed listu