Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Kritični bezbjednosni propusti u Wordpressu

Wordpress 4.2.3 i prethodne verzije sadrže kritične cross-site scripting i SQL injection propuste čija bi eksploatacija dovela do preuzimanja kontrole nad instalacijom od strane udaljenog napadača.

Korisnike i administratore ovih instalacija upućujemo da pročitaju Wordpress Security and Maintenance Release i izvrše ažuriranje na verziju 4.2.4.