Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Mozilla sigurnosna ažuriranja za Firefox, Firefox ESR, i Thunderbird

Objavljena su sigurnosna ažuriranja kao odgovor na ranjivosti Firefox-a, Firefox-a ESR, i Thunderbird-a. Eksploatacija ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme kontrolu nad zaraženim sistemom. Ažuriranja uključuju :

  • Firefox 39
  • Firefox ESR 38.1
  • Thunderbird 38.1

Preporučuje se pregled i primjena objavljenih ažuriranja.