Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Snorby XSS ranjivosti

Snorby je web bazirani softver za grafičku reprezentaciju upozorenja IDS. Omogućava prikaz i klasifikaciju upozorenja i olakšava statističku interpretaciju podataka. Ranjivost softvera se nalazi u modulu za dodavanje novog modela klasifikacije prijetnji i posljedica je nekorektne obrade korisničkog unosa. Nakon unosa korisničkih podataka u bazu i njihovog ispisa u browseru prikaz nije korektno filtriran i XSS napad će biti izvršen.

Preporučuje se ažuriranje na najnoviju verziju softvera.