Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Višestruke CISCO ASA ranjivosti

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) softver ima sledeće ranjivosti:

    Cisco ASA SQL*NET Inspection Engine - Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA VPN - Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA IKEv2 - Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA Health and Performance Monitor - Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA GPRS Tunneling Protocol Inspection Engine - Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA SunRPC Inspection Engine - Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA DNS Inspection Engine - Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA VPN Failover Command Injection Vulnerability
    Cisco ASA VNMC - Command Input Validation Vulnerability
    Cisco ASA - Local Path Inclusion Vulnerability
    Cisco ASA Clientless SSL VPN - Information Disclosure and Denial of Service Vulnerability
    Cisco ASA Clientless SSL VPN - Portal Customization Integrity Vulnerability
    Cisco ASA Smart Call Home Digital Certificate Validation Vulnerability

Ranjivosti su nezavisne jedne od drugih, te uređaji koji imaju jednu ne moraju imati i druge. Cisco je objavio softverska ažuriranja za navedene ranjivosti. Detaljniji pregled je dostupan na linku http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20141008-asa.