Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Smjernice za uspostavljanje bezbjednosnih zona

Ova publikacija sadrži set preporuka koje daje OIB svim subjektima na koje se primjenjuje Zakon o informacionoj bezbjednosti, u prvom redu javnim organima. Preporuke se odnose na uspostavljanje bezbjednosnih zona definisanim podzakonskim aktima pomenutog zakona.

Autor: 
Ognjen Katić
Preuzmite dokument: