Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Publikacije

Lista akreditovanih kriptografskih algoritama

Dokument pod nazivom "Akreditovani kriptografski algoritmi" sadrži listu kriptografskih algoritama akreditovanih od strane Odjeljenja za informacionu bezbjednost za upotrebu u institucijama Republike Srpske, u skladu sa čl. 83. Pravilnika o standardima informacione bezbjednosti.

Bezbjednosne preporuke za Microsoft IIS web server

Publikacija sadrži set bezbjednosnih preporuka za instalaciju i administraciju Microsoft IIS web servera.

Bezbjednosne preporuke za Apache web server

Publikacija sadrži listu bezbjednosnih preporuka prilikom instalacije i administracije jednog od najpopularnijih web servera - Apachea.

 

Savjeti za kibernetičku bezbjednost prilikom putovanja

Nekoliko korisnih savjeta za očuvanje zadovoljavajućeg stepena kibernetičke bezbjednosti prilikom putovanja

Bezbjednost mrežnih uređaja

Dokument sadrži set preporuka za povećanje stepena bezbjednosti mrežnih uređaja koji učestvuju u saobraćaju unutar kabliranih mreža.
 

Smjernice za uspostavljanje bezbjednosnih zona

Ova publikacija sadrži set preporuka koje daje OIB svim subjektima na koje se primjenjuje Zakon o informacionoj bezbjednosti, u prvom redu javnim organima. Preporuke se odnose na uspostavljanje bezbjednosnih zona definisanim podzakonskim aktima pomenutog zakona.

Bezbjednost vašeg računara - Praktični savjeti

U ovoj brošuri se nalaze praktični savjeti zaštite vašeg računara prilikom korišćenja Interneta, podešavanja pretraživača, mail clienta i enkripcije fajl sistema. Na 30 stranica dat je prikaz podešavanja bezbjednosnih postavki Windows 7/8/8.1 operativnog sistema.

Djeca i društvene mreže

Dokument sadrži kratki pregled opasnosti koje po djecu vrebaju na društvenim mrežama, kao i savjete za roditelje, te prikaz popularnih aplikacija za zaštitu i kontrolu aktivnosti djece na Internetu.

Terminologija informacione bezbjednosti

U ovom dokumentu predstavljeni su osnovni termini informacione bezbjednosti koji se sreću u svakodnevnom radu OIB-a, a sa kojim bi se morali upoznati i lica koja postupaju sa podacima u elektronskom obliku.

Krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka

Dokument sadrži kratki pregled krivičnih djela protiv bezbjednosti računarskih podataka definisanih Krivičnim zakonom Republike Srpske, kao i primjere ogledne sudske prakse kod nas i u regionu,