Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Adobe Flash Player ranjivost

Identifikovana je ranjivost u Adobe Flash Player verziji 18.0.0.194 i ranijima za Windows, Macintosh i Linux. Eksploatacija bi mogla dovede do rušenja ili preuzimanja sistema.

Preporučeno je ažuriranje na najnoviju verziju prema objavljenom rješenju.

Verzije koje su ranjive : 

  • Adobe Flash Player 18.0.0.194 i ranije, za Windows i Macintosh
  • Adobe Flash Player Extended Support Release verzije 13.0.0.296 i ranije 13.x verzije za Windows and Macintosh
  • Adobe Flash Player 11.2.202.468 i ranije  11.x verzije za Linux
Značaj ranjivosti: 
CVE oznaka: 
CVE-2015-5119