Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Cinder ranjivost

Cinder je servis koji omogućava skladištenje korisničkih podataka u cloud server koristeći OpenStack softversku platformu. Otkrivena je ranjivost koja omogućava korisniku koji nije autentikovan da čita bilo koju datoteku na cinder serveru. 

Značaj ranjivosti: 
Platforma: 
CVE oznaka: 
CVE-2015-1851