Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Root shell pristup Centro Grande ruterima

Ranjivost dozvoljava napadaču da pristupi upravljačkim funkcijama koje su u normalnim okolnostima dostupne samo Swisscom-ovoj tehničkoj podršci. Ova ranjivost u kombinaciji sa drugim ranjivostima u potpunosti kompromituje Centro Grande (ADB) rutere. Proof-of-concept koji je javno dostupan omogućava root shell pristup na ruteru žrtve.

Preporučuje se ažuriranje firmware-a na verziju 6.14.00. Ukoliko su podešavanja fabrička, Centro Grande ruteri bi se trebali automatski ažurirati. Trenutna verzija se može provjeriti kroz web menadžment interfejs, pod Settings -> Router -> Firmware section. Ukoliko uređaj nije ažuriran na verziju 6.14.00, ažuriranje može biti pokrenuto klikom na dugme "Check for upgrade".

Značaj ranjivosti: 
Platforma: 
CVE oznaka: 
CVE-2015-1188