Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Sigurnosno ažuriranje za cups-filters

CUPS je modularni sistem za štamanje za Unix srodne operativne sisteme koji omogućava računaru da se ponaša kao server za štampanje. Ovakva arhitektura omogućava klijentima da šalju zadatke za štampanje koje će server preusmjeriti na odgovarajući štampač.

Otkriveno je da texttopdf, dio cups-filters ima ranjivost na višestruke heap bazirane buffer overflow-e zbog nekorektnog rukovanja zadacima za štampanje sa specijalno načinjenom veličinom linije. Ovo bi moglo omogućiti udaljenim napadačima rušenje texttopdf ili izvršavanje proizvoljnog koda.

Preporučeno je ažuriranje softvera.
 

Značaj ranjivosti: 
Platforma: 
CVE oznaka: 
CVE-2015-3258,3279