Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

XSS ranjivost RAKUS Mail Dealer-a

Cross-site scripting (XSS) ranjivost u RAKUS MailDealer 11.2.1 softveru i ranijim verzijama dozvoljava udaljenom napadaču da "ubrizga" proizvoljnu web skriptu ili HTML kod putem naziva prikačene datoteke u mail poruci.

Značaj ranjivosti: 
Platforma: 
CVE oznaka: 
CVE-2015-0915