Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Izvještaji OIB-a

Po nalogu direktora AIDRS, Odjeljenje za informacionu bezbjednost će najmanje jednom godišnje izdavati "Informaciono-bezbjednosni bilten Republike Srpske" u pdf i drugim formatima na stranicama OIB-CERT RS.

Bilten sadrži:

  • Statističku analizu prijavljenih i obrađenih računarskih bezbjednosnih incidenata u kibernetičkom prostoru Republike Srpske
  • Statističku analizu objavljenih ranjivosti i novosti
  • Pregled globalnih softverskih i hardverskih ranjivosti sa kritičnim efektima

Izvještaj za tekuću 2015. godinu će se objaviti u decembru 2015.