Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

Mapa DDoS napada

Denial of Service (DoS) napad je tehnika onemogućavanja pristupa određenom elektronskom servisu putem slanja velikog broja zahtjeva prrema istom usljed čega server koji pruža usluge biva preopterećen kako ne bi mogao obavljati svoju redovnu funkciju. Distributed Denial of Service (DDoS) podrazumijeva da u napadu učestvuje veliki broj računara povezanih na mrežu (najčešće putem tzv. Botnet-a koji se šire instalacijom malware-a) koje kontrolišu kriminalne grupe pomoću tzv.Command and Control (CnC) servera.

Gornji prozor predstavlja globalni grafički prikaz preduzimanja raznih vrsta DDoS napada koji generišu veliku količinu saobraćaja.