Mailing lista

Izaberite mailing listu na koju želite da se prijavite / sa koje želite da se odjavite

You are here

O nama

Odjeljenje za informacionu bezbjednost (OIB), kao posebna organizaciona jedinica Agencije za informaciono društvo Republike Srpske (AIDRS) počelo je sa radom 1. juna 2015. godine.

Odjeljenje je ustanovljeno Zakonom o informacionoj bezbjednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/11) sa primarnim zadatkom koordinacije prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata, te stručnim nadzorom nad sprovođenjem mjera i standarda informacione bezbjednosti u Republici Srpskoj.

Odjeljenje ujedno vrši funkciju nacionalnog CERT-a (eng. Computer Emergency Response Team) Republike Srpske, kroz sljedeće aktivnosti:

  • Proaktivne mjere zaštite kibernetičke infrastrukture Republike Srpske (IP adresni prostor pružalaca usluga internet pristupa sa sjedištem u Republici Srpskoj, javna komunikaciona infrastruktura, akademska i istraživačka mreža SARNET, informacioni sistemi javnih organa i drugih pravnih i fizičkih lica koja ostvaruju pristup i postupaju sa elektronskim podacima u vlasništvu Republike)
  • Reaktivne mjere zaštite i prevencije računarskih bezbjednosnih incidenata (komunikacija i obavještenja o bezbjednosnim incidentima, tehnička analiza prijavljenih i otkrivenih incidenata, prijava slučajeva za koje postoji osovana sumnja o počinjenju krivičnog djela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta i saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske)
  • Razmjena povjerljivih i javnih informacija o računarskim bezbjednosnim incidentima i softverskim i hardverskim ranjivostima sa drugim CERT-ovima i članstvo u međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjem informacione bezbjednosti

OIB - CERT RS je prvi (i za sada jedini) organ ove vrste u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

OIB - CERT RS u svom radu tijesno sarađuje sa nadležnim službama Ministarstva unutrašnjih poslova RS, prvenstveno Odjeljenjem za sprečavanje visokotehnološkog kriminaliteta.

Ukoliko želite postaviti pitanje o radu OIB - CERT RS, prije nego što postavite pitanje, pogledajte listu Često postavljanih pitanja (FAQ).

Možete nas kontaktirati ili prijaviti računarski bezbjednosni incident.